Kryteria wyznaczania prawidłowej postawy ciała

Kryteria wyznaczania prawidłowej postawy ciała

Dawno temu pewna grupa naukowców ustaliła 6 podstawowych cech prawidłowej postawy ciała. Jest to między innymi: zapewniać stabilność ciała;zapewniać dużą wydolność statyczno-dynamiczną;stanowić dogodną pozycję wyjściową do wykonywania różnych ruchów;zapewniać ekonomię...