Dawno temu pewna grupa naukowców ustaliła 6 podstawowych cech prawidłowej postawy ciała. Jest to między innymi:

  • zapewniać stabilność ciała;
  • zapewniać dużą wydolność statyczno-dynamiczną;
  • stanowić dogodną pozycję wyjściową do wykonywania różnych ruchów;
  • zapewniać ekonomię wydatku energetycznego;
  • nie zaburzać czynności narządów wewnętrznych;
  • spełniać wszelkie wymogi estetyczne i psychiczne.

Jednak wraz z upływem lat i badaniami nad postawą ciała, stwierdzono, że cechy, które dotychczas określały ją jako prawidłową, są zbyt ogólne, aby mogły być dobrym wyznacznikiem. Utworzono więc inne, bardziej szczegółowe kryteria związane z trzema płaszczyznami ciała.

1. Płaszczyzna strzałkowa.

Bierze pod uwagę asymetryczną budowę przedniej i tylnej części ciała. Uznaje się, że postawa jest prawidłowa wówczas, gdy głowa nie jest zbyt wysunięta do przodu, klatka piersiowa jest dobrze wysklepiona, a brzuch nie wystaje zbytnio przed klatkę. Dodatkowo zwraca się uwagę na ustawienie barków (aby nie były wysunięte ku przodowi) i łopatek (aby znacznie nie odstawały). W płaszczyźnie strzałkowej bardzo ważne jest zachowanie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. W celu kontroli spuszcza się pion z guzowatości potylicznej zewnętrznej. Powinien on przylegać na szczytach kifoz przy jednoczesnym odsunięciu od niego lordoz o 2,5-3,5 cm. Bada się również kąt nachylenia kości krzyżowej.

2. Płaszczyzna czołowa.

Bierze pod uwagę symetrię względem osi długiej ciała. Oznacza to, że pion spuszczony ze środka guzowatości potylicznej zewnętrznej powinien rzutować przez wyrostki kolczyste kręgosłupa (tak, aby przechodził przez oś kręgosłupa). Następnie przebiega przez szparę międzypośladkową i kończy się na środku czworoboku podparcia. Pion z przedniej części ciała jest spuszczany zwykle z bródki. Powinien przechodzić przez środek mostka, kresę białą, spojenie łonowe oraz w równej odległości między stawami kolanowymi.


3. Płaszczyzna pozioma.

Przy prawidłowej postawie ciała nie powinny występować żadne rotacje sąsiadujących ze sobą odcinków ciała. Symetryczne punkty na ciele powinny zawsze znajdować się w jednej płaszczyźnie czołowej. Sprawdza się tu także wysklepienie stóp oraz ich ustawienie.