Masaż relaksacyjny – jak działa?

Stosowane już w starożytności rodzaje dotyku leczniczego mają odzwierciedlenie we współczesnym masażu. Masaż terapeutyczny połączony z technikami uspokajającymi wykonywany w odpowiedniej atmosferze, prowadzi do poprawy funkcjonowania całego organizmu. W masażu relaksacyjnym wykorzystuje się techniki dotykania, uciskania, ugniatania, głaskania oraz rozcie- rania miejsc, które wykazują wzmożone napięcie mięśni lub w których manifestują się dolegliwości bólowe. Masaż relaksacyjny jest zbliżony w sposobie wykonania do masażu leczniczego, ale jego główne założenia dotyczą celów relaksacyjnych, a nie typowo leczniczych. Dodatkowo czynnikami, które pośrednio wpływają na efekt masażu relaksacyjnego jest nastój panujący w gabinecie (spokojna muzyka, ciepła barwa oświetlenia, pastelowe kolory ścian, aromat świec lub olejków eterycznych unoszący się w powietrzu gabinetu). 

Wskazania do masażu

Masaż relaksacyjny zalecany jest głównie w stanach wzmożonego napięcia nerwowego. Stosuje się go także w czasie stosowania wzmożonej aktywności fizycznej w ramach odnowy biologicznej zarówno jako element służący rege- neracji po przebytych treningach sportowych, jak i jako zabieg stosowany w ra- mach profilaktyki chroniącej przed urazami i/lub jako jeden z elementów leczenia usprawniającego w okresie po doznanym urazie. Zabiegi masażu relaksacyjnego mają wiele zastosowań. Mogą być stosowane w stanach przewlekłego zmęcze- nia, złego samopoczucia, w okresach obniżonej odporności, a także jako jeden z elementów leczenia schorzeń o różnych etiologiach (reumatyzm, artretyzm, zaburzenia ciśnienia, cukrzyca oraz w zaburzeniach snu). 

Na co wpływa masaż relaksacyjny?

Masaż relaksacyjny wpływa na poprawę funkcjonowania większości układów w ciele człowieka oraz integruje ich wzajemne działanie. Terapia masażem jest zalecana nie tylko do poprawy fizycznego samopoczucia i normalizacji napięć w ciele człowieka, ale również poprawy sfery emocjonalnej i energetycznej. Masaż relaksacyjny oddziałuje na organizm zarówno pod względem fizycz- nym jak i psychicznym. Zabieg terapeutyczny wpływa na uzyskanie głębokiego relaksu u pacjenta, który pozbywa się nadmiernych napięć mięśniowych, dzię- ki czemu dochodzi do przywróceni harmonii ciała i uzyskania spokoju umysłu. Dzięki zabiegom masażu relaksacyjnego u pacjenta można zaobserwować stan odprężenia, poprawę komfortu życia, a nawet poprawę własnej samooceny. 

Żródło: http://wydawnictwo.wseit.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Medyczne-Aspekty-Masażu-Relaksacyjnego-na-podstawie-doświadczeń-własnych.pdf?fbclid=IwAR2-0Tsissm4seqvXyGLMjfOVVFGXEjLNhX3ym00zLP457-UnxOvuT0LJ_4